Какви индикатори да се използват при.

Home Forums TPT Forum Какви индикатори да се използват при.

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author

  Posts

  • #18170

   Anonymous

   Inactive

   Какви индикатори да се използват при валутна търговия?
   Много форекс трейдъри хвърлят изключително много усилия в търсене на идеалния момент за влизане в позиция. И докато това може да изглежда вълнуващо, то резултатът в дългосрочен план е почти винаги негативен.
   Истината е, че няма точно определен начин как да се търгува на валутните пазари и то печелившо. Успешните трейдъри често разчитат на набор от индикатори, валутна търговия които да ги подпомагат в правилното таймиране на пазара, пише изданието Investopedia.com.
   Ето и някои от най-често използваните индикатори от трейдъри, валутна търговия които са доказали своята успешност.
   1. Трендови.
   Някои трейдъри печелят, като търгуват срещу тренда или за корекция. За повечето търгуващи обаче, следването на тренда е по-лесната и безопасна стратегия. Да разпознаят тренда и да се включат в него е една от най-важните стратегически цели за инвеститорите. Както се казва „трендът е твоя приятел”.
   Да се разпознае тренда обаче, често не е лесна задача. Именно за тази цел инвеститорите ползват индикатор за определяне на тренда.
   Един от най-просите начини да се направи това е използването на пълзящи средни величини и пресичането им за определяне на тренда.
   Често използвани такива са 50 и 200-дневните пълзящи средни. Приема се, че докато петдесет дневната пълзяща средна величина е над 200-дневната, трендът е възходящ и обратно. Сигнал за промяна на тренда пък се дава от пресичането на двете линии.
   Разбира се, инвеститорите ориентирани към по-краткосрочния хоризонт и по-малките движения могат да използват и по-краткосрочни пълзящи средни – например комбинация между 10 и 30-дневна средна.
   Много инвеститори използват и други разновидности, като периоди, на тези пълзящи средни, които според тях им дават добра представа за тренда и неговата промяна.
   2. Индикатори, потвърждаващи тренда.
   Горните индикатори са относително добри за определяне на тренда, но не винаги са особено точни във времеви аспект, поради това че изостават в известна степен с даването на сигнали за промяна на тренда. За това инвеститорите често използват индикатори, които да потвърдят верността на тренда.
   Тези индикатори могат да се, или да не се използват като сигнали за „покупка”, валутна търговия или „продажба” на определена валута. Те по-скоро се използват, за да се види дали са в синхрон с тренд-определящите сигнали.
   По-висока степен на вероятност за правилна посока на тренда се приема, че е налице, когато и двата показателя сочат едно и също.
   Един от най-разпространените и използвани индикатори за потвърждаване на тренда е (MACD).
   Този индикатор измерва разликата между две експоненциални изгладени средни величини. Тази разлика се изглажда и сравнява със собствената й средна величина. Когато настоящата изгладена средна е над собствената средна величина, възходящият тренд се потвърждава и обратното.
   Разбира се, има и други тренд-потвърждаващи индикатори, които могат да се използват заедно, с MACD, като индикатора ROC например.
   3. Индикатори за свръхкупеност-свръхпродаденост.
   И тук налице са много индикатори, но най-разпространеният като че ли е тридневният RSI. Този индикатор сочи общата сума на дните с повишения и дните с понижения по време на зададения му времеви период. Той се изчислява и заема стойности от нула до 100. Ако всички дни са с повишения, индикаторът е със стойност близка до 100, а ако са със спад – до нула.
   Стойност от 50 се смята за неутрална. Стойности на показателя под 20 сочи свръхпродаденост, а над 80, сочат свръхпокупки.
   Индикаторът може да се използва в съчетание с гореспоменатите за вземане на решение кога да се влезе в позиция.
   4. Индикатори за прибиране на печалби.
   Важно е освен правилно да се подбере момента за влизане в позиция, същото да се направи и за излизане и прибиране на печалбите. Тази последна група индикатори подпомага именно вземането на подобно решение.
   Тук също има широка вариация от индикатори, като включително може да се използва и гореспоменатият – RSI. При заемането на дълги позиции в потвърден възходящ тренд може да се излезе при стойности на RSI от 80, или повече.
   Друг полезен индикатор за излизане от позиция е известен като Bollinger bands. Bollinger bands са трендови индикатор, който е кръстен на създателя си Джон Болинджър и показва както посоката, така и волатилността при цената на валутната двойка. Самият индикатор се състои от две bollinger bands, от горната и долната страна на една moving average.
   Bollinger bands стандартно са базирани на 20-дневната moving average. Стандартното отклонение е статистически термин, който в случая измерва отклонението на различните цени на затваряне спрямо осреднената цена на затваряне. Горната част е на две стандартни отклонения над 20-периодната moving average, а долната – на две стандартни отклонения под 20-периодната moving average.
   Следователно, 20-периодният bollinger band показва на трейдърите колко волатилна е била цената на затваряне през последните 20 периода. Когато цената е много волатилна, горната и долната линии ще се разширят, а когато цената се задържи в тесен рейндж, линиите ще се стеснят.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.